Parkhusen | Blomman
Dekorativ bild

Välkommen till blomman

På Atrium Ljungberg brinner vi för att skapa attraktiva stadsdelar, platser där folk kan mötas, bo, leva, arbeta och må bra. En gemensam lokal som uppmuntrar till möten och samtal mellan människor är därför självklar i vår stad.

Vi arbetar också aktivt för att ständigt minska klimatavtrycket för att 2030 bli helt klimatneutrala. Som en del i detta arbetar vi med återbruk inom olika områden. Lokalen Blomman är ett projekt där vi haft ett stort återbruksfokus sett till inköp, allt från köksskåp, stolar, bord, belysning till diskmaskin och vinglas är återbrukade och för att minska transporter har inköpen skett lokalt i och kring Gränbystaden. Det enda som är nyinköpt är måttanpassade bänkskivor, diskbänk och köksfläkt.

Med medvetna och hållbara inköp har vi lyckats minska klimatavtrycket med 75 % jämfört med om vi hade köpt nya varor. Det blev dyrare och tog längre tid, men ser man till miljön är det värt det. Vi lär oss ständigt nya saker som är till nytta i kommande projekt på väg mot klimatneutralitet.

Faktaruta:
Klimatbesparing = tillverkning och transport av nytillverkade saker – transport och rengöring av återbrukade saker.
Om vi hade köpt allt nytt hade klimatavtrycket varit X Kg CO2e inklusive transporter.
Klimatavtrycket för att montera ned (exempelvis köksskåp och belysningsarmaturer), transportera och rengöra (exempelvis skåpluckor, möbler och bestick) är Y kg CO2e.
Besparingen är därmed Z kg CO2e eller 75 %.
Vår förhoppning är att det gör din vistelse i lokalen ett snäpp bättre!