Parkhusen | Så går ett köp till
Dekorativ bild

Så här köper du en bostad i Parkhusen.

Att köpa lägenhet är ett stort steg och vi vill att du ska känna dig trygg i ditt beslut. Här hittar du mer information om processen från avtal till inflytt och vårt trygghetspaket.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i ditt köp av en ny bostad. Här kan du läsa mer om Atrium Ljungbergs trygghetspaket.

 

Försäljningsstart av Parkhusen kvarter 2

Under och efter säljstarten den 12 juni har du möjlighet att lämna in din köpanmälan om du är intresserad av att köpa en bostad. Gör din anmälan direkt via e-post till sara.ekeljung@svenskfast.se eller lämna in din köpanmälan under säljstarten. Du kan markera upp till tre lägenheter som du är intresserade av. Vi tillämpar principen ”först till kvarn” efter säljstarten så skicka in dina önskemål så snart du har möjlighet. Därefter kommer fastighetsmäklarna i turordning efter inlämnad köpanmälan kontakta dig och ge dig möjlighet att teckna önskad eller erbjuden lägenhet. Det är viktigt att du är tillgänglig per telefon/sms/mejl och kan ge ett snabbt besked om det är många som är intresserade av samma lägenhet.

En fördel vid nyproduktion är att flera bostäder är till salu samtidigt. Slå dig ihop med dina favoritpersoner och köp varsin bostad i samma hus eller kvarter.

 

Från avtal till inflyttning

1. Byggstart och bokningsavtal
Bygglov är beviljat av Uppsala kommun och markarbetena där bostadskvarteret kommer stå har påbörjats. När du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal mellan dig som kund och Atrium Ljungberg. Genom det reserverar du en specifik lägenhet. Avtalet är inte bindande och skulle projektet av någon anledning inte bli av återbetalas hela bokningsavgiften. Bokningsavgiften är på 25 000 kr. Avtalet är giltigt först när bokningsavgiften är betald. Om du av någon anledning vill avsäga dig lägenheten, återbetalar Atrium Ljungberg 15 000 kr till dig och behåller 10 000 kr i administrationsavgift.

2. Tecknande av förhandsavtal
När bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl är intygsgiven tecknas ett förhandsavtal via fastighetsmäklaren. Det är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med att förhandsavtal tecknas betalar du ett förskott om 75 000 kr till bostadsrättsföreningens konto. Den bokningsavgift på 25 000 kr som du betalade vid bokningsavtalet övergår till att ingå i förskottet på 75 000 kr (minus tidigare betald bokningsavgift om 25 000 kr). Om du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från en bank.

3. Besök på byggarbetsplatsen
Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, gemensamma besök på byggarbetsplatsen. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset och din lägenhet samt en möjlighet att ställa frågor.

4. Tecknande av upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är godkänd, ca 4–6 månader innan inflyttning, ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal. När upplåtelseavtalet är tecknat antas du som medlem i bostadsrättsföreningen och samtidigt betalar du en handpenning på tio procent av insatsen (minus tidigare betalt förskott om 75 000 kr).

5. Inflyttningstider
De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära fram till fyra månader innan inflyttning, då definitiv tillträdesdag meddelas.

6. Nuvarande bostad
Våra mäklare hos Svensk Fastighetsförmedling hjälper gärna till att bistå med fri värdering och försäljning av din nuvarande bostad. Kontakta dem gärna, så berättar de mer och bokar in ett möte.

7. Slutbesiktning
Innan inflyttning sker en slutbesiktning av lägenheten tillsammans med en opartisk besiktningsman. Som parter deltar en representant från bostadsrättsföreningen och entreprenören. Du som lägenhetsinnehavare erbjuds att närvara.

8. Slutbetalning och inflyttning
På tillträdesdagen ska slutlikviden vara erlagd och kvitto uppvisas. Därefter får du dina nycklar och vi går noggrant igenom din nya bostad och fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen samlas i en digital bopärm.

9. Överlämnande av bostadsrättsföreningen
Atrium Ljungberg sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen upp till sex månader efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av de boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

10. Garantibesiktning
Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

_____________

Besiktningsprocessen
Förbesiktning sker tre veckor före slutbesiktningen. Närvarande är då enbart entreprenör och besiktningsman.

Slutbesiktning sker ett par veckor före inflyttning.
Bostadsinnehavare är medbjuden, övriga närvarande är besiktningsman, byggherre, entreprenör och representant för bostadsrättsföreningen.

Efterbesiktning utförs av besiktningsmannen några dagar före inflyttning. Kontroll av att eventuella fel är avhjälpa på ett fackmannamässigt och godtagbart sätt.

Tvåårsbesiktning är en garantibesiktning och genomförs två år efter fastighetens färdigställande. Fel som upptäcks bör anmälas omgående till BRF-styrelse.

 

Frågor? Kontakta vår mäklare Sara på 070-200 49 95 eller sara.ekeljung@svenskfast.se för mer information.